Plinski čeoni viličari

Plinski čeoni viličari se koriste za prostore u kojem viličar treba više puta izlaziti i ulaziti u
skladište, ukoliko ne ispušta otrovne plinove.
02-8FGF15-1

02-8FGF15

Toyota plinski i diesel viličari (1.5t do 3.5t) serija

Snow

1500kg

Forest

7m

Forest

19km/h

02-8FGF15-1

02-8FGF18

Toyota plinski i diesel viličari (1.5t do 3.5t) serija

Snow

1750kg

Forest

7m

Forest

19km/h

52-8FDJF35-1

02-8FGJF35

Toyota plinski i diesel viličari (1.5t do 3.5t) serija

Snow

3500kg

Forest

7m

Forest

19,5km/h

8FG80N-1

8FG80N

Toyota plinski i diesel viličari (3.5t do 8t) serija

Snow

8000kg

Forest

6m

Forest

21km/h

02-8FGKF20-1

02-8FGKF20

Toyota plinski i diesel viličari (1.5t do 3.5t) serija

Snow

2000kg

Forest

7m

Forest

17,5km/h

02-8FGF20-1

02-8FGF20

Toyota plinski i diesel viličari (1.5t do 3.5t) serija

Snow

2000kg

Forest

7m

Forest

18km/h

02-8FGF20-1

02-8FGF25

Toyota plinski i diesel viličari (1.5t do 3.5t) serija

Snow

2500kg

Forest

7m

Forest

18km/h

02-8FGF30-1

02-8FGF30

Toyota plinski i diesel viličari (1.5t do 3.5t) serija

Snow

3000kg

Forest

7m

Forest

19km/h

8FG35N-1

8FG35N

Toyota plinski i diesel viličari (3.5t do 8t) serija

Snow

4000kg

Forest

6m

Forest

24km/h

8FG35N-1

8FG40N

Toyota plinski i diesel viličari (3.5t do 8t) serija

Snow

4500kg

Forest

6m

Forest

24km/h

8FG35N-1

8FG45N

Toyota plinski i diesel viličari (3.5t do 8t) serija

Snow

4990kg

Forest

6m

Forest

24km/h

8FG35N-1

8FG50N

Toyota plinski i diesel viličari (3.5t do 8t) serija

Snow

4990kg

Forest

6m

Forest

24km/h

8FG60N-1

8FG60N

Toyota plinski i diesel viličari (3.5t do 8t) serija

Snow

6000kg

Forest

6m

Forest

21km/h

8FG60N-1

8FG70N

Toyota plinski i diesel viličari (3.5t do 8t) serija

Snow

7000kg

Forest

6m

Forest

21km/h

Copyrights © 2024. Carrservice d.o.o.
Web by ORVELUS