Diesel čeoni viličari

Diesel viličari su namijenjeni za rad u teškim uvjetima poput sektora drva, kamena i željeza.
42-8FDF15-1

42-8FDF15

Toyota plinski i diesel viličari (1.5t do 3.5t) serija

Snow

3000kg

Forest

7m

Forest

19km/h

42-8FDF15-1

42-8FDF18

Toyota plinski i diesel viličari (1.5t do 3.5t) serija

Snow

3500kg

Forest

7m

Forest

19,5km/h

52-8FDF20-1

52-8FDF20

Toyota plinski i diesel viličari (1.5t do 3.5t) serija

Snow

1500kg

Forest

7m

Forest

19km/h

52-8FDF30

52-8FDF25

Toyota plinski i diesel viličari (1.5t do 3.5t) serija

Snow

1750kg

Forest

7m

Forest

19km/h

52-8FDF30

52-8FDF30

Toyota plinski i diesel viličari (1.5t do 3.5t) serija

Snow

3000kg

Forest

7m

Forest

19km/h

52-8FDJF35-1

52-8FDJF35

Toyota plinski i diesel viličari (1.5t do 3.5t) serija

Snow

3500kg

Forest

7m

Forest

19,5km/h

40-8FD80N-1

40-8FD80N

Toyota plinski i diesel viličari (3.5t do 8t) serija

Snow

8000kg

Forest

6m

Forest

21km/h

40-8FD60N-1

40-8FD70N

Toyota plinski i diesel viličari (3.5t do 8t) serija

Snow

7000kg

Forest

6m

Forest

21km/h

40-8FD60N-1

40-8FD60N

Toyota plinski i diesel viličari (3.5t do 8t) serija

Snow

6000kg

Forest

6m

Forest

21km/h

40-8FD35N-1

40-8FD35N

Toyota plinski i diesel viličari (3.5t do 8t) serija

Snow

4000kg

Forest

6m

Forest

24km/h

40-8FD35N-1

40-8FD40N

Toyota plinski i diesel viličari (3.5t do 8t) serija

Snow

4500kg

Forest

6m

Forest

24km/h

40-8FD45N-1

40-8FD45N

Toyota plinski i diesel viličari (3.5t do 8t) serija

Snow

4990kg

Forest

6m

Forest

24km/h

40-8FD45N-1

40-8FD50N

Toyota plinski i diesel viličari (3.5t do 8t) serija

Snow

5000kg

Forest

6m

Forest

24km/h

Copyrights © 2024. Carrservice d.o.o.
Web by ORVELUS